Integritetspolicy

Som personuppgiftsbiträde till Verisure Sverige AB, behandlar vi dina personuppgifter enligt
instruktioner från Verisure (personuppgiftsansvarig). För allt som gäller Verisure tjänster
hänvisar vi till deras integritetspolicy.

Att känna sig trygg med att vara kund hos Verisure är centralt i vår verksamhet. Att den
personliga integriteten respekteras och att personuppgifter behandlas på ett adekvat och
korrekt sätt är av största vikt. Vi behandlar personuppgifter med omsorg och i enlighet med
gällande dataskyddsförordning (GDPR).

 

När gäller denna policy dig

Denna integritetspolicy gäller när vi samla in personuppgifter i rollen som
personuppgiftsansvarig.

 

Informationsinsamling & spårning

De olika personuppgifter som vi samlar in och behandlar beskrivs nedan. Vi kommer endast
att använda dessa i enlighet med denna integritetspolicy och för de specifika ändamål som
anges här.

 

Kaka

En kaka (cookie) är en liten textfil som lagras på din dator. Vi använder endast nödvändiga
kakor på vår hemsida. Du kan läsa vår kakpolicy som beskriver vilka kakor vi använder och
varför detta kan gagna dig. Rättslig grund är intresseavvägning.

 

Du kontaktar oss

Om du kontaktar oss via e-post, telefon, post eller annan form av kommunikation, kan vi
tillsammans med Verisure hålla register över dessa korrespondenser och deras innehåll för att
kunna svara dig korrekt och ge dig bästa möjliga service. Vi kan behandla information som
finns i eller relatera till eventuell kommunikation som du skickar till oss (‘korrespondensdata*’). Rättslig grund är avtal (med Verisure).

*Korrespondensdata innehåller kommunikationsinnehållet och metadata som hör samman med kommunikationen. Korrespondensdata bearbetas för att kommunicera med dig inkl kommunikationshistorik.

 

Jobb ansökan

Om du ansöker om ett jobb hos JA Larm AB, samlar vi in, behandlar och lagrar uppgifter du har skickat till Verisure eller oss för rekryteringsrelaterade ändamål, till exempel kontakt med dig för lämplig position och ev intervjuer. Rättslig grund är intresseavvägning.

 

Försäljning

Vi köper personuppgifter från datamäklare (offentliga data) som vi använder för
försäljningsändamål. Rättslig grund är intresseavvägning.

 

Säkerhetsåtgärder

Säkerhetsåtgärder som genomförs beror på storleken och arten av vår verksamhet. JA Larm
AB avser att följa branschens bästa praxis för att skydda sekretess, integritet och samtidigt
säkerställa tillgänglighet för personuppgifter, detta anpassat till identifierade risker.

 

Delning av personuppgifter

Personuppgifter som delas med oss behandlas konfidentiellt tillsammans med Verisure
Sverige AB. Som regel lämnar vi inte personuppgifter till tredje part.

 

Dina rättigheter

I EU har du rättigheter när det gäller dina personuppgifter som JA Larm AB samlar in och
använder för de syften som beskrivs i detta dokument. Avseende dina samtliga rättigheter
hänvisar vi till Integritetsskyddsmyndighetens webbsida (Dina rättigheter).

 

Lagringsperiod

Vi lagrar inte personuppgifter längre än vad som är lagligt tillåtet och nödvändigt för de
relaterade syftena med behandlingen. Lagringsperioden beror på typen av personuppgifter,
syften och tillämplig lag och kan därför variera.

 

Ändringar i denna integritetspolicy

Denna integritetspolicy kan uppdateras och revideras när som helst om det behövs för att
återspegla förändringar i vår databehandling, lagar om personuppgiftsskydd eller annat. Den
nuvarande versionen finns på vår hemsida tillsammans med motsvarande publikationsdatum.

 

För att summera:

Vi insamlar enbart en begränsad mängd information om dig som är nödvändig för att utföra
samt förbättra våra tjänster och hemsida. Vi använder inte profilering, vi säljer inte eller på
annat sätt sprider dina uppgifter till tredje part, utom till våra partners och leverantörer för att
kunna leverera de tjänster/varor/produkter du önskat. Vi använder inte dina uppgifter för
andra ändamål än vad vi har specificerat.

Vi ser också till att dina data lagras säkert. Vi tar bort all information som inte längre är
nödvändig.

 

Bra att veta

Vad är intresseavägning?

Ett berättigat intresse är ett av de sex rättsliga grunderna för behandling enligt GDPR. Ett
berättigat intresse kan användas för behandling så länge det inte är till skada för dig som
individ i den meningen att det skulle bryta mot dina rättigheter och friheter.

 

Varför är Avtal en rättslig grund?

Avtalsförpliktelse är en av de sex rättsliga grunderna för behandling enligt GDPR. När vi
använder denna grund för personuppgiftsbehandling innebär det att behandlingen är
nödvändig för ett kontrakt som du har tecknat med Verisure Sverige AB, eller som ett
förberedande steg för att underteckna kontraktet.

 

Vid frågor kontakta oss gärna

Du är välkommen att kontakta oss!

 

Vid ev klagomål har du rätt att kontakta Integritetsskyddsmyndigheten.

Kreera web&design